Ценоразпис

Вид услугаЦена в лв.
Изкопаване, заравяне, оформяне на гроб360,00
Организация на погребение80,00
Граждански ритуал - обикновен70,00
Граждански ритуал със снимка на покойник90,00
Граждански ритуал - мултимедийно представяне120,00
Граждански ритуал - мултимедийно представяне (снимки и музика на клиента)180,00
Надпис на кръст, лента15,00
Оформяне на гроба за 40-дни60,00
Помен40,00
Транспорт на покойник в рамките на града50,00
Транспорт за съставните на общината села60,00
Външен превоз за 1км. в двете посоки1,50
Престой в хладилна камера за 1ч.1,50
Еднократно почистване на единичен гроб от тревна растителности50,00
Еднократно засипване с пръст ма единичен гроб до 15см.50,00
Носене в гробищен парк - стандартен ковчег30,00
Носене в гробищен парк - уширен ковчег60,00
Престой на праурна кола за един час10,00
Годишно абонаментно почистване на единичен гроб180,00
Годишно абонаментно почистване на семеен гроб300,00
Установяване на стар гроб20,00
Отпечатване на стар гроб50,00
Урнополагане180,00
Местене на кости180,00
Кремация*950,00
Скъбна вест (черно-бял) - 5бр.2,50
Цветен некролог - пълноцветен3,00
Цветен некролог2,00
Ламиниране1,00
Транспорт до София и Варна500,00
Ковчезиот 100,00 до 1500,00
Надгробен знакот 20,00 до 50,00
Комплект дъски за мюсюлманско погребение100,00
Комплект за ковчегот 65,00 до 150,00
Траурна подавка4,00

*Кремация - предприятието е в договорни отношения с Варненски крематориум и предлага услугата кремация, която включва:

  • организация (съдействие за изготвяне на пакета документи необходими за нейното извършване),
  • транспортиране на покойника до гр. Варна,
  • кремиране,
  • връщане на урната с прахта на покойника до офиса ни във Велико Търново.