"Обредни дейности" ЕООД

"Обредни дейности" ЕООД е учредено на 13.04.2000г. с решение на Общински съвет-Велико Търново. То е 100% собственост на Община Велико Търново. Дружеството е правоприемник на "Обреден дом" – гр.Велико Търново.

Предметът на дейност е:
Организиране и извършване на официални и семейни празници и обреди – сватби, именувания, погребения и помени, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление и поддържане на обредните сгради / зали / и гробищния парк в гр.Велико Търново. В дружеството работят 16 човека.

Обадете ни се, въпреки тежката Ви загуба. Веднага ще получите адекватна и компетентна информация какви действия е необходимо да предприемете, в зависимост от обстоятелствата, когато е настъпил един от най-трудните моменти през живота Ви.

Преди всичко смъртта трябва да бъде констатирана от медицинско лице. Ако лицето е починало в домашни условия, информирайте личния лекар. Трябва да бъде издадено "Съобщение за смърт". Ако това е станало в лечебно заведените, такова съoбщение се издава от извършилия аутопсията.

За други случаи като инциденти, злополуки и подобни, необходимо е първо да позвъните на тел. 112

Цената на погребението варира според вариантите, които близките биха предпочели.  На Вашето внимание предоставяме примерен минимален ценоразпис, включващ всичко необходимо за достойно изпращане на покойник, които можете да прегледате тук:  Цена на погребение. Предоставяме и граждански ритуал с мултимедийно представяне, както и граждански ритуал с мултимедийно представяне със снимки и музика на клиента. Всички цени са фиксирани и можете да прегледате тук: Ценоразпис Обредни дейности

Траурна агенция "Обредни дейности Велико Търново" предлага услуга "Кремация" както за жители на Велико Търново и областта, така и за лица от страната. Процесът по кремиране се извършва само в специализирани и сертифицирани за тази цел крематориуми.

Кремациите на Обредни дейности - Велико Търново се извършват в Крематориум Варна. Тленните останки на покойника се изгарят при много висока температура от 900°C до 1000°C до превръщането им в прах. Целият процес по кремация може да се наблюдава от близките на починалия. Прахът се полага в специална за тази цел урна, като цялата гама с каталожните номера можете да разгледате тук.

Урната се предава на близките, като след процесът по кремация, тя може да бъде положена в специална ниша в гроба (урнова), може да бъде задържана в дома на близките или прахът да бъде разпръснат, според желанието на починалия.

Репатрацията на тленни останки до България от чужбина се извършва като цялостна услуга. Извършваме транспортирането със специализиран транспорт до страната.

Изисква множество комуникации и взаимодействия с посолства, застрахователни дружества, агенции за превод на документи и други. За съдействие - обадете ни се на денонощния телефон: 0888 690 645 или прочетете повече за репатрацията на починал в чужбина тук:

Нашият адрес

ул. Беляковско шосе 22, Гробищен

Намерете ни 0888 690 645
Услуги

"Обредни дейности" ЕООД разполага с една от най–добрите зали за траурни обреди в България, проектирана и построена конкретно за тази цел. Дружеството е с много добри традиции в организиране и провеждане на траурни обреди.

Организиране на погребения

Още за услугата

Организиране и провеждане на обред

Обред "помен" – за 40 дни, 6 месеца, 1 година.

Провеждане на траурни обреди

Доставка на ковчег

Съдействие за издаване на смъртен акт

Транспорт на покойник в града

Траурни продукти

Погребенията са невероятно лични, така че всичко ще бъде изградено според вашите нужди. Моля, уведомете ни, ако имате специални искания и ние ще направим всичко възможно, за да помогнем. Ние ще ви изслушаме и ще ви окажем съдействие, като същевременно ще ви преведем през практическите и законови изисквания.

Траурни продукти