Транспорт на починал от чужбина в специализирано превозно средство