Организиране и провеждане на обред "помен" – за 40 дни, 6 месеца, 1 година.