Услуги

Ценоразпис на траурните услуги и стоки може да разгледате тук

"Обредни дейности" ЕООД разполага с една от най–добрите зали за траурни обреди в България, проектирана и построена конкретно за тази цел. Дружеството е с много добри традиции в организиране и провеждане на траурни обреди.

Предлагаме три вида обреди за погребение по избор:

  • Обикновен – включващ траурна музика, слово и поклонение.
  • Със снимка на покойника, проектирана на видео стена в ритуалната зала, траурна музика, слово и поклонение.
  • Мултимедийно представяне чрез дванадесет снимки от живота на покойника, проектирани на видео стена в ритуалната зала, съпроводено с подходящ текст и траурна музика, слово , поклонение.

Предприятието е в договорни отношения с Варненски крематориум и предлага услугата кремация и съдействие за изготвяне на пакета документи необходими за нейното извършване.

Организиране на погребения

Още за услугата

Организиране и провеждане на обред

Обред "помен" – за 40 дни, 6 месеца, 1 година.

Провеждане на траурни обреди

Доставка на ковчег

Съдействие за издаване на смъртен акт

Транспорт на покойник в града

Транспорт на покойник извън града

Транспорт на починал от чужбина

Хладилна камера

Избор на гробно място

Изготвяне на скръбни вести и некролози

Надпис на надгробен знак, траурна лента

Еднократно почистване на гробно място

Абонаментно поддържане на гробно място