Сключване на граждански брак

За да бъде законен, гражданският брак трябва да бъде сключен пред длъжностно лице по гражданско състояние. Това е кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Необходимо е младоженците предварително да заявят желанието си за встъпване в граждански брак в Общината. Там се уточняват деня и часа на сключването на гражданския брак. Подава се и декларацията, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак, заявява се желанието на младоженците да запазят своето фамилно име или да вземат фамилното име на своя съпруг/а/, или да добавят фамилното име на съпруга/та/ си към своето, вписват се имената на кумовете.

 1. През седмицата граждански брак може да се сключи по три начина:
  • В сватбената зала, с ритуал и музикално оформление, в рамките на работното време /до 16.30часа/.
   За зимен период - 176,00 лв., за летен - 164,00 лв.
  • В сватбената зала, с ритуал без музикално оформление, в рамките на работното време /до 16.30часа/.
   За зимен период - 126,00 лв., за летен - 114,00 лв.
 2. През почивни и празнични дни и в извънработно време:
  • В обредната зала на Общината
   За зимен период - 226,00 лв., за летен - 214,00 лв.
  • Изнесен ритуал /в ресторант/ - 360,00 лв.
  • Изнесен ритуал - 450,00 лв.
   • Площадка пред паметник "Асеневци"
   • Площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл ”Звук и светлина”
   • Обекти, стопанисвани от Регионален исторически музей гр. В.Търново, след представен документ за платена такса по чл. 66а ал.1, т. 5 „Специализирани услуги, свързани с дейността на музея” от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община В.Търново.

Цените са с вкл. ДДС

Зимен период от 01 ноември до 31 март
Летен период от 01 април до 31 октомври

Указания при плащане

Информация за начина на плащане и банковата сметка се предоставя
от длъжностното лице по гражданско състояние.

Всички услуги се заплащат на ”Обредни дейности" ЕООД по банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG24UNCR 7527 1041 4177 10
BIC:UNCRBGSF

Телефон за сватби: 062/61 91 50

Необходимите документи за сключване на граждански брак може да разгледате тук.

Важно: В деня на сключването на гражданския брак е необходимо младоженците заедно със своите кумове и гости да бъдат в обредната зала 15 мин. преди определения час и да носят със себе си:

 • Документи за самоличност на младоженците
 • Документи за самоличност на кумовете
 • Сватбени пръстени
 • Ритуални чаши, вино, шампанско, свещи