За нас

"Обредни дейности" ЕООД е учредено на 13.04.2000г. с решение на Общински съвет-Велико Търново. То е 100% собственост на Община Велико Търново. Дружеството е правоприемник на "Обреден дом" – гр.Велико Търново.

Предметът на дейност е: Организиране и извършване на официални и семейни празници и обреди – сватби, именувания, погребения и помени, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление и поддържане на обредните сгради / зали / и гробищния парк в гр.Велико Търново. В дружеството работят 16 човека.

Нашият адрес

ул. Беляковско шосе 22, Гробищен

Намерете ни 0888 690 645
Услуги

"Обредни дейности" ЕООД разполага с една от най–добрите зали за траурни обреди в България, проектирана и построена конкретно за тази цел. Дружеството е с много добри традиции в организиране и провеждане на траурни обреди.

Организиране на погребения

Още за услугата

Организиране и провеждане на обред

Обред "помен" – за 40 дни, 6 месеца, 1 година.

Провеждане на траурни обреди

Доставка на ковчег

Съдействие за издаване на смъртен акт

Транспорт на покойник в града